Data privacy

Privacybescherming

De afgelopen jaren is het belang van privacybescherming steeds meer toegenomen. Dit hangt samen met strengere wet- en regelgeving en de groeiende aandacht in de media. De bewustwording rondom privacyrechten en -plichten groeit bij een steeds breder scala aan belanghebbenden zoals aandeel- en toezichthouders, bedrijven, consumenten en zelfs hacktivisten en influencers.

Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgt uw organisatie te maken met privacyvraagstukken: 
Hoe zit het bijvoorbeeld met de privacyzorg in uw organisatie? Welke persoonsgegevens worden er verwerkt? Zijn alle privacyrisico’s goed in kaart gebracht? Is er bewustzijn op alle niveaus van deze risico’s? Zijn er afdoende maatregelen getroffen en worden deze nog steeds nageleefd? 

Het borgen van goede privacy en het voldoen aan de AVG kost u tijd en aandacht. Wel opent een goed opgezet systeem voor privacybescherming juist ook nieuwe mogelijkheden, zoals: e-commerce, big data, profiling en gedistribueerde cloud- en edgecomputing.

Trustforce helpt u bij uw privacyvraagstukken en het bereiken van de wettelijke naleving van de AVG. Hiermee kunt u focus houden op uw core business en het behalen van cruciale concurrentievoordelen. 

Bij onze werkwijze pakken we concrete privacyvraagstukken aan, signaleren we privacyproblemen en helpen deze weg te nemen. Het doel is het overall verbeteren van uw privacybescherming en deze structureel naar het vereiste niveau brengen al dan niet geborgd in een formeel privacy information management system (PIMS).

Poppetjes die het wachtwoord proberen te raden op een telefoon.

Fithouse Services

Top 10 & Privacy Protection Plan van Trustforce

 • 1

  Persoonsgegevens verzamelen? Vraag vooraf toestemming.

 • 3

  Laat zien wat u bewaart.

 • 5

  Gebruik persoonsgegevens alleen waarvoor ze aan u zijn verstrekt.

 • 7

  Bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig.

 • 9

  Beveilig gegevens goed, óók als ze worden verplaatst.

 • 2

  Vraag niet meer dan strikt noodzakelijk.

 • 4

  Verspreid de regels over toegang, rectificatie en wissen van persoonsgegevens binnen uw organisatie.

 • 6

  Maak duidelijk waarvoor persoonsgegevens gebruikt worden.

 • 8

  Zorg dat niemand anders bij de persoonsgegevens kan.

 • 10

  Maak iemand verantwoordelijk voor gegevensbescherming.

Wilt u meer?

Met ons aanbod van verschillende (nieuwe) diensten zullen wij u stimuleren nieuwe oplossingen te realiseren. Wij zien met vertrouwen een langdurige samenwerking met u tegemoet.

Trustforce B.V.

© Copyright – 2024 Trustforce B.V.